Historia

   Aktualności      Oferta      O klubie      Historia      Kronika      Zarząd      Linki      Kontakt  

 

Koło Przewodników i Pilotów „Rzepiór” zostało założone w 1965 roku przy Oddziale PTTK Wrocław Śródmieście jako organizacja skupiająca nauczycieli oraz studentów, i taki charakter zachowuje do dzisiaj. Pierwszym Prezesem Koła był kolega Henryk Zamuliński. Kolejni Prezesi to: Alfreda Michałowska, Jerzy Komorowski, Irena Tokarska, Andrzej Rumiński, Barbara Kopydłowska, Lech Błaczkowski.

Od 1992 roku ma swoją siedzibę w Towarzystwie Miłośników Wrocławia. Członkowie „Rzepióra”, legitymujący się w większości wyższym wykształceniem, posiadają następujące uprawnienia: przewodników miejskich po Wrocławiu (68), terenowych po Dolnym Śląsku (56), górskich sudeckich (44), górskich beskidzkich i tatrzańskich (1) oraz pilotów wycieczek turystycznych (71) i instruktorów przewodnictwa (30). Wszystkie uprawnienia posiada 25 osób, a 27 osób ma uprawnienia językowe (angielski, bułgarski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski).

Grupa kilkunastu przewodników specjalizuje się ponadto w oprowadzaniu wycieczek z osobami niepełnosprawnymi organizując dla nich np. tematyczne rajdy, spotkania.

Rzepiór” to jedyne na Dolnym Śląsku Koło Przewodników i Pilotów, którego członkowie codziennie pełnią społeczne dyżury w kamieniczce „Małgosia” (siedziba Towarzystwa Miłośników Wrocławia), udzielając informacji o mieście i regionie na miejscu, telefonicznie i faksem. Oprowadzają corocznie w kilku językach około 500 grup wycieczkowych, w tym połowę społecznie, na rzecz macierzystych szkół, zakładów pracy, ośrodków opiekuńczych i innych zgodnie z zapotrzebowaniem; przeprowadzają też prelekcje i pogadanki w szkołach, przedszkolach, zakładach specjalnej troski.

Od 1995r Koło jest inicjatorem Rajdu Szlakiem Zabytków i Miejsc Upamiętnionych.

Rajd odbywa się zawsze 6 maja, w rocznicę kapitulacji Twierdzy Wrocław. Biorą w nim udział drużyny ze starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjów. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy jej frekwencja (w każdej edycji uczestniczy 300-500 uczniów). Rajd jest jedną ze składowych Wielkiej Nagrody Wrocławia, oryginalnego przedsięwzięcia z zakresu edukacji regionalnej.

Również poza Rajdem przewodnicy czynnie uczestniczą w innych konkursach, np: wiedzy o Wrocławiu, „Wratislavia sacra”, „Moja mała ojczyzna”, Olimpiadzie Krajoznawczej.

Poza tym Koło znane jest jako organizator lub współorganizator wielu ogólnopolskich imprez dla przewodników, np.:

- 1997r – XV Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników „Góry Opawskie” z siedzibą w Jarnołtówku,

- X 2002r i V 2003r – dwie edycje seminarium z okazji Jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego,

- 2003r – XXI Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników „Góry Izerskie” z siedzibą w Szklarskiej Porębie,

- 2005r – XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników na Jasna Górę,

- 2007r – „Śladami Piastów Śląskich – cz. I (Dolny Śląsk i Opolszczyzna – ośmiodniowa wycieczka szkoleniowo – krajoznawcza),

- 2009r - „Śladami Piastów Śląskich – cz. III (Dolny Śląsk, Łużyce i Ziemia Lubuska),

- 2011r - „Śladami Piastów Śląskich – cz. V (Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska)

- 2013r – „Śladami Piastów Śląskich – cz. VII (Dolny Śląsk, Dolne Łużyce i Ziemia Lubuska)

- od 2006r coroczny udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa (z tematami np. „Dzielnica Wzajemnego Szacunku we Wrocławiu”, „Walonowie we Wrocławiu”, „Szlakiem lwowskich pamiątek we Wrocławiu”, „Mury obronne”, „Cmentarze Wrocławia”).

Od 2004r Koło czynnie włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych.

Od ponad 20. lat Koło promuje turystyczne walory Ziemi Milickiej, bierze udział w imprezach szkoleniowo – turystycznych organizowanych przez Dolnośląską Federację Przewodników PTTK, Komisję Przewodnicką ZG PTTK i Koła Przewodników z całej Polski.

Koło systematycznie prowadzi swoje wewnętrzne szkolenia – teoretyczne i praktyczne na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, jak również na terenie Republiki Czeskiej.

Czynne uczestnictwo we wszystkich tego typu imprezach jest później wykorzystywane w pracy przewodnickiej i pilotażu na terenie całego kraju oraz podczas wyjazdów zagranicznych. Przez swoją działalność przewodnicy nasi są postrzegani jako najlepsi ambasadorzy Wrocławia i Dolnego Śląska. Byliśmy nominowani do „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” za 2002 rok.

Od marca 2009r jesteśmy Klubem Przewodników i Pilotów RZEPIÓR.

W związku z likwidacją Oddziału PTTK Wrocław Śródmieście w 2010r, zmieniliśmy przynależność. Od 2011r należymy do Oddziału PTTK przy Instytutach PAN we Wrocławiu, który mieści się przy ul. Łokietka 2/1.